Kayıtta Gerekli Belgeler

  • Müracaat Dilekçesi
    (Yurt Yönetimi tarafından kesin kayıt yapılırken verilecektir)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • İkametgah
  • Adli Sicil Kaydı
  • 2 adet Vesikalık Fotoğraf
  • Öğrenci Belgesi

Online Kayıt

Duyurulardan Haberdar Olun

Yurdumuzla ilgili gelişme ve duyurulardan haberdar olun.